ΚΑΥΣΕΙΣ

ΚΑΥΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες καύσης.
1) Οργάνωση τελετής καύσης σε αποτεφρωτήριο.

2) Διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων εγγράφων προς τις Γερμανικές και Ελληνικές αρχές. 

3) Συμβουλές για την επιλογή φερέτρου και τεφροδόχου.  

Η εταιρεία μας και το προσωπικό της με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν παρέχουν στις οικογένειες που μας εμπιστεύονται τη δυνατότητα  αποστολής της τέφρας σε οποιοδήποτε σημείο του εξωτερικού και μας ζητηθεί. Άμεσα, Υπεύθυνα και με Σεβασμό απέναντι σας!